Sunday, 7 July 2019

Как да поправим нефункциониращи модели в живота си?


Всички в живота си имаме склонност да повтаряме едни и същи модели в продължение на години. Целият ни свят е изграден на базата на модели. Модели на поведение, модели на реакции и справяне с трудностите, модели на основата, на които изграждаме цялата си реалност. Модели, които сме създали от влиянието на различни фактори-семейство, среда на развитие, обкръжение и избори. Някои работят за нас, но други не. Как разбираме и променяме това?